Google webmaster tools com ajuda per fer SEO

Vull parlar d’una altra bona eina gratuïta de Google (la intenció és com a mínim de moment centrar-me aquí en eines gratuïtes, per qui vulgui provar sense gastar un duro), que és Google webmaster tools. Quan tenim una web és senzill donar-s’hi d’alta. Identificar-se amb el compte de Google, donar d’alta la web i demostrar-los que ets el propietari d’aquella web. Si ja tens l’Analytics dona’t d’alta no cal fer res, sinó posant un codi dins la teva pàgina ja és suficient.

L’eina ens donarà informació molt útil, com per exemple els errors que genera la nostra pàgina (per detectar els focus més importants, que cal solucionar), però avui em centro en aquesta part orientada en optimitzar els nostres continguts de cara a l’indexació en cercadors. Al menú lateral, dins l’apartat de Traffic, tenim un apartat que es diu Search Queries.

ScreenHunter 01 May. 20 11.21 Google webmaster tools com ajuda per fer SEO

Tenim un llistat de les cerques a Google més potents relacionades amb la nostra web.  A l’esquerra la cerca. Després tenim impressions, que són els cops que s’ha mostrat la nostra pàgina per aquesta cerca al Google, els clics que han fet als resultats que porten a la nostra pàgina i el CTR, que és el Click Through Rate. El percentatge de clics sobre el total d’impressions. Evidentment, com més alt, millor. Senyal que la nostra web sembla prou atractiva al que ha fet la cerca per entrar a mirar què hi ha. Per acabar Avg position ens mostra en quin ordre promig està la nostra web en els resultats per aquella cerca.

També podem afegir contingut a aquesta taula si seleccionem l’opció With change, que ens mostrarà els canvis d’impressions i clics respecte al periode anterior. Que ens pot servir per detectar tendències i comprovar si la feina que estem fent és efectiva.

Una manera de mirar de millorar seria analitzar les cerques que porten més volum d’impressions i mirar si les xifres de clics ens ofereixen marge de millora. Podem valorar un parell de coses:

  • Analitzar la posició mitjana per aquella cerca. Si estem molt cap a baix, pensar com ho podem fer per millorar i guanyar posicions. Podem mirar d’incorporar les paraules de la cerca a la pàgina (tant en metadades -titol, descripció- com a dins del text que hi ha a la pàgina, idealment. I també podem mirar de buscar que ens enllacin des d’altres pàgines, preferiblement amb el text de la cerca com a anchor text de l’enllaç. Ull amb fer pirules per aconseguir enllaços que els de Google no són tontos icon smile Google webmaster tools com ajuda per fer SEO
  • Mirar el CTR: si és molt alt, fantàstic! Si el número és molt baix, no necessariament ha de ser un motiu d’alerta. Cal valorar-ho amb la posició mitjana al costat. Si el nostre resultat està molt a baix o ja directament a la segona pàgina, és normal que tingui molts pocs clics! Ara, si el resultat de la nostra pàgina està ben situat als resultats i en canvi té un CTR molt baix, aquí hi ha un problema! O bé el nostre resultat no és el que busquen els usuaris o bé la informació que veu l’usuari (títol + descripció) no és prou atractiva per ell com per fer clic. S’hauria d’analitzar el títol i la descripció que apareixen als resultats del Google i mirar si poden tenir algun problema.

A més de treballar amb la llista de totes les nostres cerques, a aquesta part de “Search Queries” tenim a la part superior esquerra una part de Filtres:

filters Google webmaster tools com ajuda per fer SEO

És interessant filtrar per paraules concretes per trobar totes les cerques relacionades amb una paraula concreta que ens aporten tràfic (per exemple “cuina” en l’exemple del gràfic d’abans). Així podrem veure totes les cerques relacionades amb “cuina” que ens poden aportar visites a la web i detectar si hi ha alguna amb potencial per treballar-la. Amb aquests filtres també podem discriminar totes les cerques que ens generin menys de 10 clics, per quedar-nos només amb el més important. I si tenim un volum de visites suficients -per tenir dades suficients per donar informació rellevant-, podem treballar també amb els filtres per localitat i tipus de dispositiu. Amb l’importància creixent de les visites des de dispositius mòbils ens pot interessar saber què està cercant la gent des dels seus mòbils i tablets, que sovint pot ser diferent del què cerquen els usuaris de sobretaula. I llavors podem pensar en optimitzar especialment per dispositius mòbils (fer que l’usuari trobi el més important a primera vista i ràpidament) aquestes pàgines més visitades.

A part de conèixer per tant quines són les cerques que porten més visites a la nostra web i les que ens permetrien un més gran marge de millora, aquest Webmaster Tools també ens pot servir per valorar quines paraules utilitzar als nostres textos.  A la web de cuina per exemple, puc detectar que entre “receptes catalanes” i “plats catalans” el volum d’impressions i clics del primer és molt superior al segon. Per tant quan escrigui aquestes paraules, m’interessarà prioritzar tenir sempre receptes en comptes de plats. A vegades les dades de la nostra web no seran suficients per saber per quina paraula similar val més la pena apostar i llavors podrem fer servir altres eines com Google trends. Però a aquesta eina ja li dedicaré un altre article…

També podrem veure a través d’aquest informe de “Search queries” si la gent està arribant a la nostra web a través de cerques amb errors ortogràfics. A part d’invocar l’esperit de Pompeu Fabra, si el volum és molt alt, podem mirar de potenciar-ho una mica, introduint aquests termes mal escrits a les nostres keywords (al text, el title o la descripció millor intentar evitar les faltes ortogràfiques, que sembla que Google les té en compte per certificar la “qualitat” d’una web, aspecte al que cada cop li donen més importància -tèoricament- per ordenar els resultats d’una cerca).

Trackbacks/Pingbacks

  1. Google Trends, ajuda per escollir paraules - Millora la web - 17 agost 2012

    […] més cercades (si tenim una web en funcionament, com havia comentat, també podem fer servir el Webmaster tools per veure amb quines cerques arriba la gent a la nostra web i quines paraules tenen potencial). […]

  2. Identificant paraules clau de la teva web: què cerca la gent - Millora la web - 16 setembre 2012

    […] aquelles paraules concretes cap a la teva  pàgina . Ja havia comentat eines com el Trends o el webmaster tools. Ara toca una eina més senzilla per identificar què cerca més la gent sobre un tema concret: […]

Deixa una resposta


1 + two =