Arxiu | juny, 2012

Testos A/B. Prenent decisions a partir de les dades

Tenir dos variants d’una mateixa pàgina, la A i la B. La A té un botó central on posa “Compra” i la B té un botó central on posa “Compra ara”. Fem el test: a la meitat dels visitants a la nostra pàgina els ensenyem la variant A i a l’altre meitat la variant B. D’això en surten unes dades que poden ser prou concloents i mostrar-nos que en el cas d’una de les dues variants, l’usuari fa molts més clics al botó per comprar. Comparar pàgines amb petites variacions, aquesta és l’idea general dels testos A/B, una ajuda més que interessant alhora de prendre decisions per anar fent canvis a la nostra pàgina web i fer que compleixi cada cop més els objectius que ens hem marcat.

Read More…

La part social de Google Analytics

Mesurar l’impacte que tenen les xarxes socials sobre la nostra web és d’una importància creixent. I habitualment és una informació que es consegueix de forma molt fragmentada. Ves a twitter a buscar unes dades, a facebook unes altres i així hores i més hores, fins poder treure un resum de com està la situació. Fa pocs mesos a Google Analytics van posar en marxa un apartat destinat a les dades de les visites de xarxes socials que neix amb bones intencions però es queda una mica a mig camí. A dins de l’apartat de “Fonts de tràfic” trobem un nou apartat que es diu “Social”. Com tots els apartats, trobem primer un “Overview”, que ens fa una visió general del què hi ha.  A més de trobar les visites que ens venen de xarxes socials (i desgranades per xarxes), allà hi ha un gràfic molt interessant. ScreenHunter 01 Jun. 03 20.30 La part social de Google Analytics Read More…